mBank doceniony za działania na rzecz równości płci w biznesie, wchodzi w skład indeksu Bloomberg Gender Equality