Pół miliona kart z plastiku z recyklingu, 300 mln zł zielonych hipotek, 700 kg papieru mniej – mBank realizuje zieloną strategię