mBank wspiera budowę pierwszej wielkoskalowej farmy solarno-wiatrowej w Polsce o mocy ponad 200 MW