411 mln zł zysku netto Grupy mBanku w I kwartale 2018 r.

411 mln zł zysku netto Grupy mBanku w I kwartale 2018 r.

Opublikowany

W I kwartale 2018 roku Grupa mBanku po raz kolejny poprawiła dochody, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny kosztowej. Bank rozwijał się organicznie pozyskując nowych klientów oraz zwiększając bazę depozytową i kredytową.


Dochody Grupy mBanku w I kwartale br. zwiększyły się o 20,9% i wyniosły 1 380,6 mln zł. Zysk brutto wyniósł 559,6 mln zł i był o 35,9% wyższy w stosunku do wyniku IV kwartału 2017 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 411,0 mln zł.
Głównymi czynnikami determinującymi wynik Grupy mBanku w I kwartale br. były: 
  • Wyższe dochody na poziomie 1 380,6 mln zł, głównie dzięki wyższemu wynikowi z tytułu opłat i prowizji i na działalności handlowej oraz wynikowi na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z mFinanse (spółki pośrednictwa finansowego z Grupy mBanku, która niezmiennie świadczy usługi w całej Polsce). Transakcja ta przyniosła 219,7 mln zł. 
  • Spadek kosztów ryzyka do poziomu 121,8mln zł, czyli 57 punktów bazowych w porównaniu do 66 punktów bazowych kwartał wcześniej.
  • Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej dzięki zwiększenie bazy klientów indywidualnych do 5 421,2 tys. (+78,9 tys. klientów w porównaniu do końca 2017 roku) oraz wzrostowi liczby klientów korporacyjnych do poziomu 22 316 przedsiębiorstw (+268 klientów w porównaniu końca 2017 roku). 
  • Wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 601,0 mln zł, przy czym w I kwartale br. zaksięgowano roczną składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w wysokości 97,1 mln zł.
  • Nieznacznie wyższy podatek od pozycji bilansowych Grupy względem IV kwartału 2017 roku w wysokości 98,5 mln zł.
Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec marca 2018 roku wyniosła 85,7 mld zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 1,2 mld zł. Po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek wzrosła o 1,1%.
Wartość depozytów klientów w I kwartale wzrosła o 3,1% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosła 94,3 mld zł, przy czym zobowiązania wobec klientów korporacyjnych nieznacznie się obniżyły (o 1,6% wobec stanu na koniec grudnia 2017 roku), podczas gdy zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 3,6%.
Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 90,8%. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec marca 2018 roku wyniósł 20,9%,
a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 był równy 17,9%.
Copy

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Grupa mBanku: prawie 700 mln zł zysku netto w pierwszej połowie 2018 r.

temu

Wyższe dochody i zysk. Rosnąca sprzedaż kredytów i baza klientów – pierwsze półrocze 2018 w Grupie mBanku.
mFundacja wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa!

temu

Rekord Guinnessa w najdłuższym żywym rozwinięciu liczby Pi należy do mFundacji! Nasza próba okazała się udana i została wpisana do Księgi Rekordów!
Trzy wyróżnienia dla mBanku w konkursie Złotych Bankierów

temu

Na wczorajszej gali podsumowującej ranking Złotych Bankierów, mBank otrzymał trzy wyróżnienia. Dwa z nich są szczególnie cenne, ponieważ przyznane przez internautów. Głosujący docenili działania mBanku w social mediach oraz przełomową, pierwszą na polskim rynku książkę o matematyce „Matematyka jest wszędzie” wydaną przez mFundację. Dodatkowo, mBank otrzymał wyróżnienie w kategorii specjalnej – Bezpieczny bank.
mFundacja: udana próba pobicia Rekordu Guinessa i nowa edycja mPotęgi

temu

W Dzień Liczby Pi, 14 marca, mFundacja  podsumowała ubiegłoroczny program grantowy mPotęga, w ramach którego przekazała aż 1,5 mln zł na projekty edukacyjne z matematyki. Wydarzeniu towarzyszyła pierwsza w Polsce próba pobicia Rekordu Guinessa na najdłuższe rozwinięcie liczby Pi! Na warszawskich Bulwarach Wiślanych stanęło 627 osób, dzieci ze szkół biorących udział w programie mPotęga oraz z dwóch warszawskich podstawówek. Mimo niesprzyjającej aury, druga próba pobicia rekordu była udana. Na ostateczne potwierdzenie wpisu rekordu do Księgi Guinessa poczekamy do 3 miesięcy.