mBank z najlepszymi usługami zarządzania środkami finansowymi przedsiębiorstwa w Polsce
Copy

Kopiuj tekst

mBank z najlepszymi usługami zarządzania środkami finansowymi przedsiębiorstwa w Polsce

9 stycznia 2017 r. międzynarodowy magazyn Global Finance opublikował wyniki 17, corocznego rankingu, dotyczącego najlepszego banku oraz dostawcy usług zarządzania środkami finansowymi przedsiębiorstwa. Ranking został podzielony na odpowiednie kategorie, regiony i kraje. mBank został zwycięzcą konkursu,  jako najlepszy dostawca usług zarządzania środkami finansowymi w Polsce - Best Treasury and Cash Management Provider in Poland.


Pełen raport z przeprowadzonego rankingu zostanie opublikowany w marcowym wydaniu magazynu. 
Global Finance dokonał wyboru zwycięzcy globalnego oraz zwycięzców w 7 podstawowych kategoriach. Wybrano także zwycięzców w 55 krajach i regionach tj. Ameryce Północnej, Europie Zachodniej, Europie Środkowo-Wschodniej, Azji i Pacyfiku, Ameryce Łacińskiej, Środkowym Wschodzie, Afryce oraz krajach skandynawskich. Dodatkowo, w każdym z regionów, wybrano zwycięski bank w 5 kategoriach, obejmujących: usługi zarządzania środkami finansowymi, usługi płatnicze i zarządzania spływem należności, zarządzanie płynnością, optymalizację kapitału obrotowego oraz krótkoterminowe inwestycje. 
Global Finance zastosował wieloetapowy proces oceny - obejmujący ankietę czytelniczą, ocenę analityków rynkowych, zarządzających przedsiębiorstwami, ekspertów ds. technologii oraz niezależne badania – w celu wyłonienia najlepszych dostawców usług zarządzania środkami finansowymi. Wzięto pod uwagę zróżnicowane kryteria subiektywne i obiektywne, uwzględniające: dochodowość, rynkowy udział i zasięg, obsługę klienta, konkurencyjność cen, innowacyjność produktów oraz stopień, w jakim dostawcy usług zarządzania środkami finansowymi skutecznie wyróżnili się – wzbogacając usługę - względem swoich konkurentów.
Powiązane artykuły
Dzięki klientom korporacyjnym mBank przekaże WOŚP dodatkowo 77 tys. zł

Na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafi równowartość miesięcznych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków dla klientów korporacyjnych, otwartych w styczniu i lutym br. Przekazana darowizna zasili działalność statutową Fundacji. 
mBank najlepszym cyfrowym bankiem dla korporacji w Polsce

mBank, został laureatem konkursu organizowanego przez  pmagazyn finansowy Global Finance w kategorii „World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2018”.
mBank do końca roku z 2 proc. na rachunku VAT

1 lipca wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności - split payment. mBank jako jedyny „oprocentuje” saldo wybranego rachunku VAT do wysokości 200 000 zł. Do końca grudnia 2018 przedsiębiorstwa mogą liczyć na 2% zysku.
mBank Hipoteczny: debiut listów zastawnych na rynku międzynarodowym zakończony sukcesem

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln EUR i zapadalności 7 lat. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.