Solidny pierwszy kwartał mBanku
Copy

Kopiuj tekst

Solidny pierwszy kwartał mBanku

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2017 r. Grupa mBanku wypracowała zysk netto na poziomie 219 mln zł. Dochody przekroczyły 1 mld zł, a liczby klientów wzrosła o 100 tys. Poważnym obciążeniem była składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


W I kwartale br. dochody Grupy mBanku wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału o 3,5% i wyniosły 1,08 mld zł. Było to możliwe dzięki wyższemu wynikowi na działalności handlowej oraz stabilnym dochodom podstawowym.
Koszty działalności w analogicznym okresie wzrosły o 17,4% do poziomu 577,7 mln zł. Wynika to z obowiązkowej składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Z powodu wzrostu odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek zwiększyły się też koszty ryzyka. W I kwartale br. wyniosły one 41 punktów bazowych (w porównaniu do 20 p.b. kwartał wcześniej).
Zapłacony przez Grupę tzw. podatek bankowy był nieznacznie niższy względem ubiegłego kwartału i po pierwszych trzech miesiącach wyniósł 91,3 mln zł.
Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec marca 2017 r. utrzymała się na poziomie poprzedniego kwartału i wyniosła 81,7 mld zł. Z kolei wartość depozytów klientów w tym czasie spadła o 2,9% i osiągnęła poziom 88,7 mld zł. Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 92,1 proc.
Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku wzrósł w I kwartale br. w związku z zaliczeniem zysku z 2016 r. do funduszy własnych. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec marca 2017 r. wyniósł 21,6 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 był równy 18,8 proc.
Od początku roku w mBanku liczba klientów detalicznych wzrosła o blisko 100 tys., a korporacyjnych o prawie 300 przedsiębiorstw. Dzięki temu bank po I kwartale br. obsługiwał ponad 5,4 mln osób i firm na trzech rynkach – w Polsce, Czechach i  Słowacji.
W tym czasie mBank zapowiedział też rozwój i komercjalizację nowoczesnych technologii finansowych. W ramach projektu mAkcelerator zainwestuje 50 mln euro, czyli ponad 200 mln zł, w start-upy technologiczne. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bank ma ambicję dołączyć do grona liderów mających wpływ na cyfrową transformację w sektorze finansowym. Na inwestycji zyskają klienci, którzy jako pierwsi będą mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań.
W kwietniu mBank zdobył tytuł „Złotego Banku” – najważniejszą nagrodę plebiscytu „Złoty Bankier” organizowanego przez „Puls Biznesu” i Bankier.pl – za wzorową jakość obsługi we wszystkich kanałach kontaktu. Otrzymał też wyróżnienie za najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa.