Stanowisko mBanku w sprawie poglądu UOKiK
Copy

Kopiuj tekst

Stanowisko mBanku w sprawie poglądu UOKiK

W dniu 29 lipca 2016 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) wyraził pogląd w sprawie powództwa grupowego toczącego się przeciwko mBankowi przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi z inicjatywy grupy niektórych kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich (sygnatura I ACa 1058/15). Sprawa dotyczy umów kredytowych o zmiennym oprocentowaniu. Stanowisko Prezesa UOKiK zostało przekazane Sądowi Apelacyjnemu.
Zdaniem mBanku, pogląd ten kwestionuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, nie uwzględnia poglądów przeciwnych i jest jednostronny. Wniosek dotyczący nieważności umów kredytowych jest błędy i sprzeczny z interesami kredytobiorców.
Sąd Najwyższy, kontrolując rozstrzygnięcia sądów pierwszej i drugiej instancji w tej samej sprawie, zakwestionował prezentowany obecnie przez Prezesa UOKiK pogląd jakoby klauzula zmiany oprocentowania była w całości niedozwolona. W szczególności Sąd Najwyższy prawomocnie rozstrzygnął, że podstawy ustalenia zmiennego oprocentowania (wskazane w tych umowach) są zgodne z prawem, a zatem są wiążące zarówno dla kredytobiorców jak i mBanku. Stwierdził jedynie, że część stosowanej klauzuli jest dotknięta abuzywnością. Wyklucza to uznanie umów kredytowych za nieważne.
Pomimo tego Prezes UOKiK wyraził pogląd, że Sąd Apelacyjny w Łodzi, któremu Sąd Najwyższy zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania, powinien w istocie zignorować rozstrzygnięcie wydane w tym zakresie przez Sąd Najwyższy.
Zwracamy uwagę, że pogląd przedstawiony przez Sąd Najwyższy nie jest odosobniony. Zbliżone rozstrzygnięcia zostały bowiem wydane przez sądy w szeregu innych, podobnych postępowań. Zgodne jest to z rolą Sądu Najwyższego polegającą na ujednolicaniu orzecznictwa w sprawach, które powodują rozbieżność poglądów.
Uważamy, że pogląd Prezesa UOKiK pomija niekorzystne dla jego opinii stanowiska doktryny i orzecznictwa. Przywołane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie uzasadnia przedstawionych przez niego poglądów. Wskazuje ono, że stwierdzenie abuzywności postanowień wzorców umownych powinno prowadzić do przywrócenia równowagi kontraktowej stron. Pogląd Prezesa UOKiK naruszą tę zasadę poprzez jednostronne uprzywilejowanie kredytobiorców. Jednocześnie pogląd o nieważności umów kredytowych jest nie tylko błędny, ale także szkodliwy dla kredytobiorców.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.