Adam Jaroszewicz pokieruje Biurem Maklerskim mBanku