Dom Maklerski mBanku i mWealth Management w strukturach mBanku
Copy

Kopiuj tekst

Dom Maklerski mBanku i mWealth Management w strukturach mBanku

Spółki zależne mBanku - Dom Maklerski mBanku S.A. (w skrócie mDM) oraz mWealth Management S.A. (mWM) – świadczące specjalistyczne usługi maklerskie oraz zarządzania majątkiem – zostały włączone w struktury organizacyjne banku.


Połączenie usług maklerskich oraz zarządzania majątkiem ma na celu stworzenie pod jedną marką kompleksowej oferty inwestycyjnej dla najbardziej wymagających klientów.-

Integracja ta ma doprowadzić do optymalizacji oferty usług maklerskich dla wszystkich obsługiwanych grup klientów, zarówno indywidualnych, w tym detalicznych i Private Banking, jak i instytucjonalnych – mówi Cezary Kocik, wiceprezes mBanku.

Usługi świadczone obecnie przez mDM i mWM są oferowane na tych samych warunkach przez bankowe biuro maklerskie, działające pod nazwą Dom Maklerski mBanku. Włączenie mDM i mWM w struktury banku nie wymaga od klientów podpisywania żadnych nowych dokumentów, w tym aneksów, pełnomocnictw i dyspozycji. Stroną wszystkich umów zawartych z mDM i mWM automatycznie stał się mBank. Do dyspozycji klientów są ci sami opiekunowie i eksperci. Zmianie nie uległy także numery telefonów i adresy placówek. Klienci obydwu spółek mogą korzystać z dotychczasowych systemów transakcyjnych, aplikacji mobilnych i stron internetowych.

Docelowo połączenie umożliwi wszystkim klientom Grupy mBanku dostęp do usług maklerskich w takim samym zakresie oraz pozytywnie wpłynie na jakość obsługi klientów. Będzie się to wiązać m.in. z uproszczeniem i przyśpieszeniem procesu zawierania umów i uruchamiania usług (wcześniej proces ten wymagał m.in. przesyłania między spółkami wielu dokumentów). Dzięki zmianom już wkrótce klient będzie mógł z pomocą jednego opiekuna zawrzeć wszystkie umowy z Grupą mBanku, w tym właśnie umowy brokerskie.