mBank najlepszy według kapituły Konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń