Banki w 2015 roku przeznaczą ponad 800 mln zł na pomoc kredytobiorcom mieszkaniowym