mBank: Korzystasz z bankowości mobilnej, masz lokatę na 4%