Zaskakujący wzrost dynamiki wynagrodzeń, ale spada dynamika zatrudnienia