Wzrost PKB zwolni w tym roku do 2,8 proc.

Wzrost PKB zwolni w tym roku do 2,8 proc.

Tempo wzrostu PKB przyspieszyło z 4,2 proc. w III kwartale do 4,3 proc. w IV kwartale. Nie jest to niespodzianka, gdyż zgodnie z wcześniej publikowanym odczytem rocznym przedział wzrostu w IV kwartale oscylował pomiędzy 4,1 a 4,3 proc.


- Patrząc na wielkości odsezonowane, gospodarka jest w dalszym ciągu przyzwoicie rozpędzona, jednak analiza poszczególnych „składników” wskazuje, że najbliższe kwartały będą charakteryzowały się niższym tempem wzrostu – komentuje Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku. Konsumpcja prywatna wzrosła o 2 proc. w ujęciu rocznym (poprzednio 3 proc.) zaś publiczna po raz kolejny odnotowała spadek, choć tym razem skromniejszy niż w poprzednim kwartale – o 0,8 proc. Z kolei dynamika inwestycji osiągnęła 10,3 proc. wobec 8,5 proc. w III kw. 2011 r. Popyt krajowy wzrósł w IV kwartale o 3,3 proc., nieznacznie przyspieszając z 3,2 proc. w poprzednim kwartale.  – Największy udział we wzroście PKB miały inwestycje dodając 2,9 punkty procentowe, na drugim miejscu uplasowała się konsumpcja indywidualna z kontrybucją na poziomie 1 punktu procentowego – mówi Ernest Pytlarczyk. – Z kolei zmiana zapasów spowolniła PKB o 0,4 p.p., jednak została z naddatkiem zrównoważona przez eksport netto, który dodał do wzrostu krajowego produktu 0,9 p.p. – dodaje ekonomista.

Zdaniem ekonomistów BRE Banku głębsza analiza danych pozwala zauważyć (czego symptomy widoczne były już w poprzednim kwartale), że dynamika wartości dodanej w budownictwie zwalnia. – Natomiast globalnie inwestycje przyspieszają. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia już drugi kwartał z rzędu. Sygnalizuje to umocnienie inwestycji prywatnych, przede wszystkim w maszyny i urządzenia. Dane nie pokazują jednak jasno z jakim rodzajem inwestycji mamy do czynienia – mówi Marcin Mazurek, analityk BRE Banku. Jego zdaniem w związku z globalną niepewnością przeważają na razie projekty, których celem jest odnowienie zdolności produkcyjnych. - Prawdopodobnie tylko w pierwszej połowie tego roku inwestycjom prywatnym towarzyszyć będzie względnie wysoka dynamika inwestycji publicznych. W drugiej połowie roku tempo wzrostu wydatków infrastrukturalnych stanie się prawdopodobnie ujemne – dodaje Mazurek. Z analiz ekspertów BRE wynika, że cały rok zakończy się wzrostem inwestycji o 4 do 5 proc.

Główną przyczyną spowolnienia wzrostu konsumpcji są efekty pozapłacowe, związane z tym jak sytuację finansową postrzegają same gospodarstwa domowe. - Z tego powodu spodziewamy się, że dynamika konsumpcji może jeszcze spadać, ponieważ zależność pomiędzy subiektywną oceną sytuacji finansowej gospodarstwa domowego a konsumpcją jest silna – mówi Ernest Pytlarczyk. -

 Początek 2012 roku będzie prawdopodobnie charakteryzował się wzrostem PKB w okolicach 4 proc. Drugi kwartał i przede wszystkim druga połowa roku będą już zdecydowanie słabsze, co powinno prowadzić do wzrostu PKB w całym 2012 roku o około 3 proc. – przewiduje Marcin Mazurek.

Dane są neutralne dla Rady Polityki Pieniężnej. - Relatywnie szybkie tempo wzrostu gospodarki chwilowo zdejmuje uwagę RPP z tego elementu przenosząc ją przede wszystkim na inflację. Powolny spadek cen będzie zapobiegał zaostrzaniu retoryki RPP w najbliższych miesiącach, zaś oczekiwane przez nas spowolnienie wzrostu powinno łagodzić komunikaty tego gremium – podsumowuje Ernest Pytlarczyk.
Załączniki
konsumpcja-i-oczekiwanie-zmiany-sytuacji-finansowej-gosp-domowych.jpg

grafika | 57,5 KB

PobierzPobierz
skladniki-pkb.jpg

grafika | 52,9 KB

PobierzPobierz
Powiązane artykuły
Dzięki klientom korporacyjnym mBank przekaże WOŚP dodatkowo 77 tys. zł

Na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafi równowartość miesięcznych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków dla klientów korporacyjnych, otwartych w styczniu i lutym br. Przekazana darowizna zasili działalność statutową Fundacji. 
mBank najlepszym cyfrowym bankiem dla korporacji w Polsce

mBank, został laureatem konkursu organizowanego przez  pmagazyn finansowy Global Finance w kategorii „World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2018”.
mBank do końca roku z 2 proc. na rachunku VAT

1 lipca wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności - split payment. mBank jako jedyny „oprocentuje” saldo wybranego rachunku VAT do wysokości 200 000 zł. Do końca grudnia 2018 przedsiębiorstwa mogą liczyć na 2% zysku.
mBank Hipoteczny: debiut listów zastawnych na rynku międzynarodowym zakończony sukcesem

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln EUR i zapadalności 7 lat. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.