Analitycy BRE: polskie firmy nadal inwestują

Analitycy BRE: polskie firmy nadal inwestują

W kolejnych kwartałach Rada Polityki Pieniężnej powinna utrzymać stopy procentowe na obecnym poziomie, inflacja może jednak znów pójść do góry. Polska gospodarka jedynie powoli wytraca pęd a firmy kontynuują inwestycje. Powodem do zmartwień jest natomiast wyraźne wyhamowanie konsumpcji prywatnej – prognozują analitycy BRE Banku w  comiesięcznym przeglądzie makroekonomicznym.

- Tylko wyraźne zmiany w otoczeniu gospodarczym mogłyby wpłynąć na zakwestionowanie obecnego, zresztą długo wypracowywanego konsensu w Radzie Polityki Pieniężnej i w dalszej kolejności na zmianę sentymentu w polityce monetarnej – mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku. – Stąd oceniamy, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na kolejne kwartały jest utrzymanie stóp NBP na niezmienionym poziomie – dodaje.

Eksperci BRE, analizując sytuację w krajowej gospodarce zwracają uwagę na dalsze spadki dynamiki konsumpcji indywidualnej do poziomu 1 - 2 proc. w 2012 roku. Wynika to między innymi z obserwacji obecnej dynamiki płac oraz wzrostu inflacji a także mało optymistycznych oczekiwań gospodarstw domowych, co do ich sytuacji finansowej. - Słaba konsumpcja to efekt odbudowy oszczędności przez gospodarstwa domowe, spowodowanej przede wszystkim cyklicznym ograniczeniem wydatków na dobra trwałe takich jak choćby artykuły gospodarstwa domowego – komentuje Marcin Mazurek, analityk BRE Banku.

Jak przewidują ekonomiści BRE Banku, ograniczenie wzrostu PKB w 2012 roku do poziomu 2,8 proc. powinno przełożyć się na niższy wzrost wolumenów kredytowych. Jednak działające na naszym rynku banki są dobrze wyposażone w kapitał i mają dużą płynność, więc ryzyko wstrzymania akcji kredytowej pozostaje niewielkie. Największy wpływ na dostępność finansowania będą miały regulacje KNF, szczególnie w segmencie kredytów detalicznych, głównie hipotecznych.

Eksperci BRE Banku spodziewają się, że struktura kredytów będzie się w tym roku równoważyć, wzrośnie udział kredytów korporacyjnych, spadnie jednocześnie stosunek kredytów do depozytów. – Obecnie obserwujemy silny, dwucyfrowy wzrost kredytów dla przedsiębiorstw, szczególnie bieżących i inwestycyjnych, przy równoczesnym wzroście depozytów – zaznacza Ernest Pytlarczyk. - Świadczy to o konserwatywnym podejściu firm do zadłużania się i w zasadzie eliminuje ryzyko przekredytowania się oraz przeinwestowania, które mogliśmy obserwować w latach 2007 – 2008 – dodaje.

Analizując obecną sytuację w gospodarce światowej analitycy BRE Banku zwracają uwagę, że pogorszenie się perspektyw wzrostu gospodarczego państw wysoko zadłużonych przełożyło się na obniżenie zdolności obsługi ich zobowiązań, co w efekcie przerodziło się w poważny kryzys zadłużeniowy. - Podejmowane reformy i próby ograniczenia deficytów nie przynoszą, jak do tej pory, efektów. Jedynie działania EBC i MFW łagodzą sytuację na rynku i powodują, że państwa takie jak Włochy czy Hiszpania nadal są w stanie obsługiwać swoje zadłużenie – mówi Artur Płuska z zespołu analityków BRE.

Jak wskazują eksperci BRE Banku, w średnim terminie wprowadzane przez poszczególne kraje reformy nie przyniosą redukcji zadłużenia do poziomów zapewniających im zrównoważony wzrost gospodarczy.  – Wydatki związane z obsługą zadłużenia postrzegane są obecnie jako hamulec rozwoju. Redukcja zadłużenia, w postaci kontrolowanej, selektywnej niewypłacalności przy jednoczesnej realizacji reform jest wskazana – mówi Pytlarczyk. – Tak więc przerabiany obecnie przykład Grecji może być jedynym wyjściem z tej patowej sytuacji – podsumowuje.

Pełna wersja najnowszego, miesięcznego przeglądu makroekonomicznego w załączniku.
Załączniki
mpm-2012-03.pdf

pdf | 2,27 MB

PobierzPobierz
analizy (1).jpg

grafika | 122 KB

PobierzPobierz
Powiązane artykuły
Dzięki klientom korporacyjnym mBank przekaże WOŚP dodatkowo 77 tys. zł

Na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafi równowartość miesięcznych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków dla klientów korporacyjnych, otwartych w styczniu i lutym br. Przekazana darowizna zasili działalność statutową Fundacji. 
mBank najlepszym cyfrowym bankiem dla korporacji w Polsce

mBank, został laureatem konkursu organizowanego przez  pmagazyn finansowy Global Finance w kategorii „World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2018”.
mBank do końca roku z 2 proc. na rachunku VAT

1 lipca wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności - split payment. mBank jako jedyny „oprocentuje” saldo wybranego rachunku VAT do wysokości 200 000 zł. Do końca grudnia 2018 przedsiębiorstwa mogą liczyć na 2% zysku.
mBank Hipoteczny: debiut listów zastawnych na rynku międzynarodowym zakończony sukcesem

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln EUR i zapadalności 7 lat. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.