Spowolnienie produkcji w przemyśle, winna pogoda i efekt bazy