BRE Bank ma już w ofercie rachunki powiernicze i gwarancje dla nabywców mieszkań

BRE Bank ma już w ofercie rachunki powiernicze i gwarancje dla nabywców mieszkań

Już 29 kwietnia BRE Bank, jako jeden z pierwszych banków w Polsce, wprowadzi do oferty specjalny pakiet dla deweloperów obejmujący mieszkaniowe rachunki powiernicze oraz gwarancje bankowe dla nabywców mieszkań i domów jednorodzinnych.


Nowe rozwiązania zostały przygotowane w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wprowadzającej wymóg zapewnienia przez dewelopera środków ochrony wpłat, dokonywanych przez nabywcę. Wymóg dotyczy inwestycji mieszkaniowych, których rozpoczęcie sprzedaży nastąpi po 29 kwietnia br.

 - Nowe przepisy mają chronić osoby kupujące mieszkania i domy od deweloperów. Nakładają też na tych ostatnich określone obowiązki. BRE Bank jako jeden z  pierwszych na rynku przygotował kompleksowy pakiet, dzięki któremu deweloper może spełnić wszystkie wymagania, jakie nakładają na niego nowe regulacje – mówi Paweł Formas, wicedyrektor departamentu wsparcia biznesu w BRE Banku.  - Oprócz mieszkaniowych rachunków powierniczych wprowadzamy także gwarancje dla nabywców lokali. Od jakiegoś czasu rozmawiamy z klientami, którzy są zainteresowani nowym pakietem. Daje to podstawy, by sądzić, że produkt stanie się popularny – dodaje Paweł Formas.

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy to bankowy rachunek powierniczy należący do dewelopera, na którym gromadzone będę pieniądze wpłacane przez nabywcę, na cele określone w umowie deweloperskiej. Wypłata środków deweloperowi następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Deweloper w celu dokonania wypłaty musi przedłożyć odpis aktu notarialnego przenoszącego własność.

Otwarty  mieszkaniowy rachunek powierniczy to bankowy rachunek powierniczy należący do dewelopera, służący gromadzeniu pieniędzy wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata środków następuje w transzach, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego. Każdorazowa wypłata środków wymaga stwierdzenia przez bank zakończenia realizacji danego etapu prac.

Gwarancja bankowa dla nabywcy jest dodatkowym środkiem ochrony wpłat dokonanych na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Gwarancja zapewnia Nabywcy zwrot pieniędzy wpłaconych na rzecz dewelopera w sytuacji upadłości dewelopera lub odstąpienia przez nabywcę od umowy, kiedy deweloper nie przeniesie na nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w terminie określonym w umowie.
Załączniki
centrala.jpg

grafika | 1,94 MB

PobierzPobierz
Powiązane artykuły
Dzięki klientom korporacyjnym mBank przekaże WOŚP dodatkowo 77 tys. zł

Na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafi równowartość miesięcznych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków dla klientów korporacyjnych, otwartych w styczniu i lutym br. Przekazana darowizna zasili działalność statutową Fundacji. 
mBank najlepszym cyfrowym bankiem dla korporacji w Polsce

mBank, został laureatem konkursu organizowanego przez  pmagazyn finansowy Global Finance w kategorii „World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2018”.
mBank do końca roku z 2 proc. na rachunku VAT

1 lipca wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności - split payment. mBank jako jedyny „oprocentuje” saldo wybranego rachunku VAT do wysokości 200 000 zł. Do końca grudnia 2018 przedsiębiorstwa mogą liczyć na 2% zysku.
mBank Hipoteczny: debiut listów zastawnych na rynku międzynarodowym zakończony sukcesem

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln EUR i zapadalności 7 lat. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.