Inflacja znów wyższa, stopy ponownie w górę?

Inflacja znów wyższa, stopy ponownie w górę?

Inflacja w kwietniu przyspieszyła do 4,0 proc. z 3,9 proc. odnotowanych w poprzednim miesiącu. – Za przyspieszenie nie są odpowiedzialne wyłącznie podwyżki cen gazu, które zawyżyły kategorię energia o 1,2 proc. w skali miesiąca oraz ceny paliw, gdzie w tym samym okresie zanotowano wzrost o 1,3 proc. Silne wzrosty odnotowano bowiem również w kategorii „odzież i obuwie”  - łącznie +3,1 proc. – oraz mieszkanie o +0,9 proc. – wyjaśniaErnest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku. – Również kategoria transport jest o 1,2 proc. „droższa” i to nawet po wyłączeniu cen paliw – dodaje.


- Niespodziewanie spokojnie zachowała się natomiast kategoria cen żywności, gdzie odnotowano wzrost tylko o 0,2 proc., co związane jest z bardzo dziwnym, zaprzeczającym trendom sezonowym, zachowaniem cen warzyw, które spadły o 3 proc. – dodaje

Marcin Mazurek, analityk BRE Banku. – Szacujemy, że inflacja bazowa mogła w kwietniu przyspieszyć do 2,7-2,8 proc. z 2,4 proc. odnotowanych przed miesiącem - dodaje.Niski, mocno nadwyrężający tendencje sezonowe, wzrost cen żywności stwarza ryzyko „nadrobienia” wzrostów w maju. - Tym samym szacujemy, że inflacja może wówczas osiągnąć poziom około 4 proc. lub więcej, a zejście poniżej tej wartości nastąpi raczej nie wcześniej niż w listopadzie – prognozuje Ernest Pytlarczyk. W międzyczasie, w czerwcu i lipcu, możemy zanotować inflacyjny szczyt na poziomie 4,5 proc, który będzie efektem organizacji przez nasz kraj Euro 2012. Inflacja bazowa może wówczas osiągnąć poziom nawet 3 proc.

Rynek stopy procentowej niemalże zignorował dane o inflacji. - Z punktu widzenia prowadzenia polityki monetarnej niepokojący jest jednak fakt, że osłabienie wzrostu gospodarczego nie skutkuje wyraźnym obniżeniem inflacji bazowej. Ten fakt oraz ciągle optymistyczne oceny koniunktury w polskiej gospodarce sugerują, że ryzyko kolejnej podwyżki stóp procentowych jest na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy znaczne – wyjaśnia Marcin Mazurek. Ryzyko to zwiększać może osłabienie złotego i percepcja niedostatecznej premii w polskich stopach procentowych, aby poprzez kanał kursowy zmniejszyć presję cenową. W horyzoncie kilku miesięcy przykładanie tej samej miary do polskiej polityki pieniężnej i tej prowadzonej w pozostałych gospodarkach europejskich może być podejściem zbyt uproszczonym.
Załączniki
analizy.jpg

grafika | 122 KB

PobierzPobierz
Powiązane artykuły
Dzięki klientom korporacyjnym mBank przekaże WOŚP dodatkowo 77 tys. zł

Na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafi równowartość miesięcznych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków dla klientów korporacyjnych, otwartych w styczniu i lutym br. Przekazana darowizna zasili działalność statutową Fundacji. 
mBank najlepszym cyfrowym bankiem dla korporacji w Polsce

mBank, został laureatem konkursu organizowanego przez  pmagazyn finansowy Global Finance w kategorii „World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2018”.
mBank do końca roku z 2 proc. na rachunku VAT

1 lipca wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności - split payment. mBank jako jedyny „oprocentuje” saldo wybranego rachunku VAT do wysokości 200 000 zł. Do końca grudnia 2018 przedsiębiorstwa mogą liczyć na 2% zysku.
mBank Hipoteczny: debiut listów zastawnych na rynku międzynarodowym zakończony sukcesem

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln EUR i zapadalności 7 lat. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.