Polska energetyka potrzebuje kapitału

Polska energetyka potrzebuje kapitału

Polska energetyka jest dziś w punkcie przełomowym. Nakłady na jej modernizację, do roku 2020 mogą wynieść łącznie nawet 65 miliardów euro. To zbyt dużo jak na możliwości polskiej gospodarki, potrzebne będzie skorzystanie ze środków europejskich oraz przemyślany pogram finansowania  - to jeden z wniosków płynący z dyskusji podczas seminarium z cyklu BRE – CASE.

Scenariusze energetyczne dla Polski – to temat kolejnego seminarium z cyklu BRE – CASE które odbyło się 17 maja w siedzibie banku. Gośćmi spotkania byli Stanisław Poręba, z Ernst&Young oraz Piotr Moncarz, profesor Uniwersytetu Stanforda, wiceprezes Exponent.

Ekspert Ernst&Young omawiał między innymi potencjał funkcjonujących w Polsce elektrowni oraz jak powinny być one modernizowane w najbliższych latach. Zwracał uwagę na ogromne nakłady finansowe niezbędne do utrzymania odpowiednich poziomów energii w naszym kraju. Stanisław Poręba przyznał, że obecny poziom cen za energię elektryczną płacony przez końcowych odbiorców, jest zbyt niski, aby pokryć zapotrzebowanie inwestycyjne. Może to oznaczać, że ceny te będą szły w górę w najbliższych latach.- Polskie firmy powinny skorzystać z doświadczeń zgromadzonych w USA i Kanadzie, tak, aby wydobycie gazu łupkowego w Polsce było opłacalne – zaznaczał z kolei podczas swojego wystąpienia Piotr Moncarz, profesor Uniwersytetu Stanforada. Mówił także o specyfice wydobycia gazu łupkowego, między innymi uwarunkowaniach związanym z ochroną środowiska, zapotrzebowaniem na wodę niezbędną do szczelinowania oraz potrzebę posiadania niezbędnych kwalifikacji przez zespoły pracujące nad odwiertami.

***
BRE Bank współpracuje z Fundacją Naukową CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) od wielu lat, współorganizując cykliczne seminaria oraz wydając towarzyszące im publikacje. CASE jest międzynarodowym, niezależnym centrum badawczym i doradczym, prowadzącym działalność non-profit w zakresie transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej, na Zakaukaziu i w Azji Środkowej, integracji europejskiej oraz gospodarki światowej.  Seminaria i zeszyty koncentrują się na kluczowych zagadnieniach sektora finansowego, finansów publicznych, unii monetarnej i innych bieżących, ważnych zagadnieniach polityki gospodarczej w Polsce i na świecie. 
Załączniki
logo-case.png

grafika | 10,2 KB

PobierzPobierz
Powiązane artykuły
Dzięki klientom korporacyjnym mBank przekaże WOŚP dodatkowo 77 tys. zł

Na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafi równowartość miesięcznych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków dla klientów korporacyjnych, otwartych w styczniu i lutym br. Przekazana darowizna zasili działalność statutową Fundacji. 
mBank najlepszym cyfrowym bankiem dla korporacji w Polsce

mBank, został laureatem konkursu organizowanego przez  pmagazyn finansowy Global Finance w kategorii „World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2018”.
mBank do końca roku z 2 proc. na rachunku VAT

1 lipca wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności - split payment. mBank jako jedyny „oprocentuje” saldo wybranego rachunku VAT do wysokości 200 000 zł. Do końca grudnia 2018 przedsiębiorstwa mogą liczyć na 2% zysku.
mBank Hipoteczny: debiut listów zastawnych na rynku międzynarodowym zakończony sukcesem

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln EUR i zapadalności 7 lat. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.