Rynek pracy słabnie, realnie zarabiamy coraz mniej