Słaba produkcja. Winne górnictwo i infrastruktura. Będą niższe stopy