Dalsze spadki zatrudnienia, wypłaszczenie trendu wynagrodzeń

Dalsze spadki zatrudnienia, wypłaszczenie trendu wynagrodzeń

- Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zgodnie z naszą prognozą nie wzrosło w ujęciu rocznym w sierpniu, siódmy miesiąc z rzędu. W ujęciu absolutnym ubyło 6,6 tys. miejsc pracy, co jest spójne ze spadkową tendencją na rynku pracy, choć nie tak gwałtowną jak w latach w 2008/09 – mówi Marcin Mazurek, analityk BRE Banku. Od lutego ubyło już prawie 29 tys. miejsc pracy. Spadki widoczne są w handlu, budownictwie i przetwórstwie. Biorąc pod uwagę fakt, że spowolnienie jeszcze de facto nie osiągnęło dna (tego eksperci BRE spodziewają się dopiero na przełomie 2012 i 2013 roku), spadki zatrudnienia w kolejnych miesiącach będą bardziej widoczne, można spodziewać się także coraz szybszego wzrostu stopy bezrobocia.

W sierpniu dynamika płac tylko nieznacznie odbiła z 2,4 proc. do 2,7 proc. ze względu na wypłaty premii w górnictwie. Niższy od konsensusu odczyt wskazuje na trwałe wypłaszczenie trendu w przetwórstwie przemysłowym. - Tradycyjnie więcej będziemy wiedzieć po opublikowaniu przez GUS pełnego zbioru danych – dodaje Marcin Mazurek.

Tuż po publikacji stawki rynkowe obniżyły się o 2-3pb. Złoty na publikację nie zareagował. - Kolejne publikacje, w tym dzisiejszy niższy odczyt płac i kontynuacja nominalnych spadków zatrudnienia, usuwają potencjalne przeszkody stojące na drodze do obniżki stóp procentowych w październiku i zabierają argumenty jastrzębim członkom RPP – mówi Marcin Mazurek. - Potwierdzenia tego scenariusza oczekujemy także w jutrzejszych danych o produkcji - biorąc pod uwagę silną korelację między płacami i produkcją dzisiejszy odczyt potwierdza naszą niską prognozę produkcji i zwiększa prawdopodobieństwo negatywnej niespodzianki jutro - dodaje.
Załączniki
gielda (4).jpg

grafika | 29,2 KB

PobierzPobierz
Powiązane artykuły
Dzięki klientom korporacyjnym mBank przekaże WOŚP dodatkowo 77 tys. zł

Na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafi równowartość miesięcznych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków dla klientów korporacyjnych, otwartych w styczniu i lutym br. Przekazana darowizna zasili działalność statutową Fundacji. 
mBank najlepszym cyfrowym bankiem dla korporacji w Polsce

mBank, został laureatem konkursu organizowanego przez  pmagazyn finansowy Global Finance w kategorii „World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2018”.
mBank do końca roku z 2 proc. na rachunku VAT

1 lipca wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności - split payment. mBank jako jedyny „oprocentuje” saldo wybranego rachunku VAT do wysokości 200 000 zł. Do końca grudnia 2018 przedsiębiorstwa mogą liczyć na 2% zysku.
mBank Hipoteczny: debiut listów zastawnych na rynku międzynarodowym zakończony sukcesem

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln EUR i zapadalności 7 lat. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.