Dalsze spadki zatrudnienia, wypłaszczenie trendu wynagrodzeń