Odczyt produkcji przemysłowej potwierdza spowolnienie

Odczyt produkcji przemysłowej potwierdza spowolnienie

"

W sierpniu produkcja przemysłowa wzrosła jedynie o 0,5 proc. w ujęciu rocznym po ponad 5 proc. wzroście zanotowanym miesiąc wcześniej. Na niższy od oczekiwań odczyt wskazywały wcześniejsze odczyty PMI oraz produkcji samochodów , a także słabsze dane z sektora przemysłowego Niemiec.

Analiza danych opublikowanych przez GUS pokazuje jasno, że lipcowy szybszy wzrost był jedynie jednorazowy. Największe wzrosty zanotowano w produkcji chemikaliów maszyn i urządzeń, a rakże papieru – wylicza Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku. – Z kolei spadki wystąpiły kategoriach takich jak produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, farmaceutyków, samochodów i mebli - dodaje. Analitycy BRE podkreślają, że skala spadków była większa niż skala wzrostów w odpowiednich kategoriach. Warto zwrócić uwagę, że firmy produkujące samochody i meble przeznaczają 60-80 proc. swojej produkcji na eksport, zaś światowy przemysł motoryzacyjny znajduje się obecnie w kryzysie.

- Osłabienie koniunktury w kraju i u naszych głównych partnerów handlowych, a przede wszystkim w Niemczech, powodują istotne osłabienie tempa produkcji – mówi Paulina Ziembińska, analityk BRE Banku. - W kolejnych miesiącach dynamika produkcji przemysłowej spadnie poniżej zera – przewiduje.

W sierpniu produkcja budowlano-montażowa obniżyła się o 5,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. - Pomimo odczytu lepszego od oczekiwań produkcja budowlano-montażowa istotnie spowolniła. Uważamy, że roboty budowlane będą miały ujemną kontrybucję do dynamiki PKB w II połowie roku – mówi Pytlarczyk. - Nie pozostanie to bez wpływu na aktywność inwestycyjną całej gospodarki. Podtrzymujemy, że inwestycje mocno wyhamują w II połowie roku - dodaje. Analitycy BRE oczekują ujemnych dynamik inwestycji na początku 2013 roku.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w sierpniu o 3,1 proc. - Nadal obserwowaliśmy obniżenie dynamiki cen producentów poniżej dynamiki cen konsumentów. Takie techniczne spojrzenie na inflację sugeruje, że warunek konieczny do spadków inflacji CPI w kolejnych miesiącach został spełniony - tłumaczy Ziembińska.

Podtrzymujemy naszą negatywną ocenę perspektyw dla polskiej gospodarki na kolejne miesiące. W trzecim kwartale PKB wzrośnie w tempie ok. 2,0 proc. Trzy ostatnie miesiące będą jeszcze słabsze a wzrost może się obniżyć do  1,4 proc - prognozuje.

 

"
Analiza danych opublikowanych przez GUS pokazuje jasno, że lipcowy szybszy wzrost był jedynie jednorazowy. Największe wzrosty zanotowano w produkcji chemikaliów maszyn i urządzeń, a rakże papieru – wylicza Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku. – Z kolei spadki wystąpiły kategoriach takich jak produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, farmaceutyków, samochodów i mebli - dodaje.

Analitycy BRE podkreślają, że skala spadków była większa niż skala wzrostów w odpowiednich kategoriach. Warto zwrócić uwagę, że firmy produkujące samochody i meble przeznaczają 60-80 proc. swojej produkcji na eksport, zaś światowy przemysł motoryzacyjny znajduje się obecnie w kryzysie.-

 Osłabienie koniunktury w kraju i u naszych głównych partnerów handlowych, a przede wszystkim w Niemczech, powodują istotne osłabienie tempa produkcji – mówi Paulina Ziembińska, analityk BRE Banku. - W kolejnych miesiącach dynamika produkcji przemysłowej spadnie poniżej zera – przewiduje.W sierpniu produkcja budowlano-montażowa obniżyła się o 5,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. - Pomimo odczytu lepszego od oczekiwań produkcja budowlano-montażowa istotnie spowolniła. Uważamy, że roboty budowlane będą miały ujemną kontrybucję do dynamiki PKB w II połowie roku – mówi Pytlarczyk. - Nie pozostanie to bez wpływu na aktywność inwestycyjną całej gospodarki. Podtrzymujemy, że inwestycje mocno wyhamują w II połowie roku - dodaje. Analitycy BRE oczekują ujemnych dynamik inwestycji na początku 2013 roku.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w sierpniu o 3,1 proc. - Nadal obserwowaliśmy obniżenie dynamiki cen producentów poniżej dynamiki cen konsumentów. Takie techniczne spojrzenie na inflację sugeruje, że warunek konieczny do spadków inflacji CPI w kolejnych miesiącach został spełniony - tłumaczy Ziembińska.

-  Podtrzymujemy naszą negatywną ocenę perspektyw dla polskiej gospodarki na kolejne miesiące. W trzecim kwartale PKB wzrośnie w tempie ok. 2,0 proc. Trzy ostatnie miesiące będą jeszcze słabsze a wzrost może się obniżyć do  1,4 proc - prognozuje.
Załączniki
analizy.jpg

grafika | 122 KB

PobierzPobierz
Powiązane artykuły
Dzięki klientom korporacyjnym mBank przekaże WOŚP dodatkowo 77 tys. zł

Na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafi równowartość miesięcznych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków dla klientów korporacyjnych, otwartych w styczniu i lutym br. Przekazana darowizna zasili działalność statutową Fundacji. 
mBank najlepszym cyfrowym bankiem dla korporacji w Polsce

mBank, został laureatem konkursu organizowanego przez  pmagazyn finansowy Global Finance w kategorii „World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2018”.
mBank do końca roku z 2 proc. na rachunku VAT

1 lipca wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności - split payment. mBank jako jedyny „oprocentuje” saldo wybranego rachunku VAT do wysokości 200 000 zł. Do końca grudnia 2018 przedsiębiorstwa mogą liczyć na 2% zysku.
mBank Hipoteczny: debiut listów zastawnych na rynku międzynarodowym zakończony sukcesem

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln EUR i zapadalności 7 lat. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.