Efekt dni roboczych i mamy ponowny wzrost produkcji przemysłowej