Nowy kredyt technologiczny w BRE Banku

Nowy kredyt technologiczny w BRE Banku

20 czerwca był pierwszym dniem składania wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego po nowelizacji ustawy w ramach działania 4.3 PO IG. BRE jako pierwszy bank w Polsce podpisał aneks do umowy o współpracy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.   Z kredytu technologicznego skorzystali do tej pory klienci banku z  bardzo różnych branż począwszy od producentów  z branży spożywczej,  przetwórstwa tworzyw sztucznych po tak skomplikowane jak branża optoelektroniczna czy mechanika precyzyjna.  Kredyt technologiczny to szczególna forma kredytu inwestycyjnego. Mogą się o niego ubiegać  wyłącznie podmioty  z sektora MSP , tzn. zatrudniające do 250 pracowników, osiągające  przychody ze sprzedaży  nie przekraczające  50 milionów  euro. Z kolei górna granica sumy bilansowej wynosi 43 miliony euro . Kredyt przeznaczony jest dla firm  planujących wdrożenie „nowej technologii” stosowanej do tej pory nie dłużej niż 5 lat.  Wspomniana „nowa technologia” powinna być potwierdzona istniejącym prawem własności (patentem, wzorem użytkowym lub licencją). Może stanowić wynik usługi badawczo-rozwojowej. Odpowiednia jest także, tzw.  nieopatentowana wiedza techniczna – być rozwiązaniem dopiero co zgłoszonym do Urzędu Patentowego, know-how przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, czy też być wynikiem wniosku lub projektu racjonalizatorskiego zrealizowanego w firmie.Z kredytu technologicznego można sfinansować m.in. zakup  nieruchomości, środków trwałych, czy wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia nowej technologii. Po nowelizacji ustawy zakup nowej technologii w postaci patentu, licencji, czy nieoptentowanej wiedzy technologicznej może stanowić koszt kwalifikowany inwestycji. Rezultatem prawidłowego wdrożenia musi być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych  wyrobów,  usług lub procesów.  Dotacja w postaci tzw. premii technologicznej  (maksymalnie  do 4 mln zł na projekt),  przeznaczana jest wyłącznie na spłatę części kapitału udzielonego kredytu.   Podstawę do wyliczenia premii stanowią łączne koszty kwalifikowane, a nie jak było  poprzednio  kwota udzielonego kredytu technologicznego. Premia wypłacana jest przez BGK jednorazowo po zakończeniu realizacji projektu. - Jest to efekt nowelizacji ustawy. Zmiana w sposobie naliczania kwoty premii skutkuje wzrostem zainteresowania kredytem technologicznym. Nie bez znaczenia jest również fakt  rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowanych, wcześniejszego rozpoczęcia realizacji inwestycji, czy szybszego zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych – dodaje Jarosław Fordoński, dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej w BRE Banku.Środki przeznaczone dla naboru wniosków po nowelizacji ustawy na rok 2011, wynoszą blisko 280 mln zł,  Jednak skala zainteresowania wsparciem w ramach tego działania przerosła pierwotne założenia. BGK nie wyklucza wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie dodatkowych środków z puli na 2013 r. –   Tylko w ostatnich tygodniach zgłosiło się do nas  kilkadziesiąt firm zainteresowanych kredytem technologicznym. Sam fakt złożenia do BGK w pierwszych godzinach naboru ponad 114 wniosków potwierdza ogromne zainteresowanie wsparciem  w ramach działania. Fakty te mogą stanowić  istotne przesłanki do zwiększenia przez BGK, Ministerstwa Gospodarki i Finansów  puli środków dostępnych na ten rok – dodaje Fordoński.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.