BRE Bank i Commerzbank gospodarzami dorocznego spotkania IIF