Przy udziale spółki z Grupy BRE powstanie osiedle na Wilanowie