Akcjonariusze BRE Banku zatwierdzili nową emisję akcji z prawem poboru