Rozwój sektora przetwórstwa rolnego - seminarium dla przedsiębiorców