BRE wyznacza standardy na rynku dla najzamożniejszych