Fundacja mBanku zaprasza organizacje pozarządowe do konkursu o stypendia dla wybitnie uzdolnionych matematycznie