Andel’s Hotel Łódź, spółka Grupy Warimpex, zawarła transakcję leasingu zwrotnego z mLeasing