Kolejna nadwyżka na rachunku obrotów bieżących- komentarz makroekonomiczny