Wyniki stress testów potwierdzają silną pozycję kapitałową i bezpieczny model Grupy mBanku