Finansowanie dla MSP – dodatkowe środki zawsze na czas