mBank Indeks: nieznaczny wzrost optymizmu Polaków po II kwartale