Stabilne przychody i akwizycja klientów w III kwartale 2013 r.