Brak sygnałów odbicia w gospodarce. Oczekujemy dalszych obniżek stóp procentowych.