Statystyczny wzrost płac i stagnacja zatrudnienia – możliwe dalsze cięcia stóp!