List prezesa zarządu BRE Banku o wynikach finansowych Grupy za I kwartał 2009 r.