Reorganizacja działalności faktoringowej Grupy BRE