Akcjonariusze wybrali nową Radę Nadzorczą BRE Banku