Pieniądze na przyszłość
Copy

Kopiuj tekst

Pieniądze na przyszłość

Choć blisko 70 proc. Polaków uważa, że warto oszczędzać, odkładanie pieniędzy na przyszłość deklaruje zaledwie 26 proc. społeczeństwa. W gromadzeniu środków, np. na finansowanie edukacji dziecka czy dodatkową emeryturę, mogą pomóc produkty systematycznego oszczędzania - od dziś dostępne w MultiBanku. Powierzane regularnie nadwyżki finansowe inwestowane są przez ekspertów banku.

Konstrukcja produktu zakłada regularne wpłacanie przez klienta składek o określonej wysokości i częstotliwości. Wypłaty środków można dokonać w każdej chwili, jednak horyzont inwestycji ustalony jest na min. 10 lat po upływie, których klienci mogą wypłacić środki bez dodatkowych opłat. Klienci mogą też czasowo zawiesić opłacanie składek.
- Obowiązek dokonywania regularnych wpłat sprzyja systematycznemu oszczędzaniu
– mówi Daniel Wrzesiński, menadżer Centrum Oszczędzania MultiBanku.
- Częstotliwość oraz wysokość składki deklaruje klient. Może zdecydować o uiszczaniu jej w trybie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym – miesięcznie jest to min. 400 zł. Ponadto, poza regularnymi wpłatami, klient może też dodatkowo zasilać konto, powiększając w ten sposób całkowity kapitał – dodaje Wrzesiński.

Produkt ma charakter oszczędnościowo-inwestycyjny. Klient regularnie wpłaca pieniądze, które lokowane są w fundusz inwestycyjny APF, czyli Aktywny Portfel Funduszy. Zysk z inwestycji uzależniony jest od dochodów osiąganych przez APF. W ostatnich dwunastu miesiącach wyniósł on 15,75 proc. (według wyceny z 4 marca 2011 roku). APF zarządzany jest przez ekspertów BRE Wealth Management. Jego aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią absolute return, której celem jest maksymalizacja zysków w czasie hossy i minimalizacja strat w okresie bessy.

-Dzięki temu cały ciężar związany z inwestowaniem gromadzonego przez klienta kapitału przeniesiony jest na zarządzających. Klient nie musi podejmować żadnych decyzji związanych z doborem odpowiedniej strategii inwestycyjnej czy też dokonywaniem korekty struktury portfela - tak jak ma to miejsce w większości tego rodzaju produktów - mówi Daniel Wrzesiński.

Produkt oferowany jest jako ubezpieczenie, ale skonstruowany został tak by przede wszystkim spełniał funkcję inwestycyjną. Minimalna wartość środków przeznaczana jest na koszty związane z ryzykiem wypłaty ubezpieczenia (suma ubezpieczenia wynosi jedynie 100 zł). Co więcej podczas przystąpienia do produktu nie są wymagane ankiety medyczne. Natomiast dzięki formie ubezpieczenia, w sytuacji śmierci klienta, osoby uposażone zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku od spadków i darowizn.

Program regularnego oszczędzania oferowany w MultiBanku powstał we współpracy z AXA Życie TU oraz BRE Ubezpieczenia.

Informacje dodatkowe:
Aktywny Portfel Funduszy ze składką jednorazową funkcjonuje już w MultiBanku. Historycznie produkt ten notował zyski na atrakcyjnym poziomie, wyższym niż WIG20, przy zachowaniu znacznie mniejszego poziomu zmienności.

Przykładowe zyski z APF z regularną składką, obliczone dla comiesięcznej wpłaty wynoszącej 400,00 zł
Wiek klienta (w dniu przytąpienia do polisy): 40 lat
Wysokość składki podstawowej: 400,00 zł
Częstotliwość opłacania składek: miesięczna
Suma rocznych wpłat: 4800,00 zł
Czas trwania produktu (w miesiącach): 300
Oczekiwana stopa zwrotu (średnio roczna stopa zwrotu): 8,00%
Suma wpłaconego kapitału: 120,000,00 zł
Wartość aktywów (uwzględniając zakładaną stopę zwrotu oraz opłaty): 2
56,736,63 zł

*W symulacji zakłada się stopę zwrotu na poziomie 8% p.a., wyliczoną jako średnią stopę zwrotu (p.a.) dla funduszy akcyjnych i aktywnej alokacji za okres min. 10 lat.

Parametry produktu:Forma produktu: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Aktywny Portfel Funduszy z regularną składką  
Forma inwestycji: certyfikat ubezpieczeniowy (ubezpieczenie na życie)
Suma ubezpieczenia: wartość inwestycji + 100 PLN
Opłaty likwidacyjne: do 10 roku inwestycji
Podatek od zysków kapitałowych: parasol podatkowy w ramach różnych TFI
Waluta inwestycji: PLN
Ubezpieczyciel: AXA Życie TU S.A.
Podmiot zarządzający: BRE Wealth Management
Minimalna kwota inwestycji:  400 PLN miesięcznie (konstrukcja produktu daje również możliwość dokonywania nieregularnych wpłat dodatkowych, o minimalnej wysokości 1 tys. zł).
Opłata za nabycie: brak
Wynagrodzenie za zarządzanie: 1% (pobierany z aktywów) oraz 2,4% p.a. (pobierane miesięcznie)
Produkt dostępny w placówkach MultiBanku.
Filozofia zarządzania BRE Wealth Management S.A:
W strategii inwestycyjnej liczy się tzw. wynik „absolutny”, na który składają się dwa cele:

1) pokonanie benchmarków (konkurencji) w okresach hossy,

2) ochrona kapitału w okresach bessy – inwestycje w obligacje i papiery dłużne

Z racji swojej konstrukcji tradycyjne fundusze akcji, nawet w okresie bessy zachowują duże zaangażowanie w akcje (minimalna alokacja wynosi zazwyczaj ok. 60-70%). W przypadku AFP minimalne zaangażowanie środków w akcje wynosi 0%
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.