BRE Wealth Management przebija WIG 20
Copy

Kopiuj tekst

BRE Wealth Management przebija WIG 20

Aktywny Portfel Funduszy zarządzany przez BRE Wealth Management SA osiągnął po 9 miesiącach 2010 roku imponującą stopę zwrotu. 13 września wynik APF od początku roku wyniósł +10,49%, przy WIG20 +7,2%. Jednocześnie zmienność stóp zwrotu była 3,5 razy niższa od indeksu. Od początku zarządzania portfelem przez BRE Wealth Management stopa zwrotu wyniosła 20,07%, podczas gdy WIG20 stracił w tym czasie 4,3%. 

Doskonałe wyniki Aktywnego Portfela Funduszy to rezultat nie tylko starannej selekcji funduszy wchodzących w skład portfela, ale też innowacyjnego na rynku polskim aktywnego zarządzania alokacją. Sukces Aktywnego Portfela Funduszy to efekt niestandardowego podejścia do zarządzania, czyli działania w formule absolute return. Celem zarządzającego jest przede wszystkim wygenerowanie zysku i ochrona kapitału, a nie pobicie indeksu. Dzięki zastosowaniu takiej formuły zarządzający BRE Wealth Management inwestuje środki Klientów tak, jakby inwestował własne. W okresie wzrostów stara się generować zyski, natomiast w czasie spadków chroni kapitał.

"W tradycyjnym podejściu do inwestowania, zarządzający skupiają się na selekcji funduszy. Decyzję o wejściu lub wyjściu z inwestycji klienci podejmują samodzielnie. Innowacyjność Aktywnego Portfela Funduszy zwalnia inwestorów z konieczności ciągłego śledzenia trendów rynkowych – obowiązek zmiany alokacji aktywów w tym przypadku przejmuje ekspert BRE Wealth Management, który określa optymalny moment wejścia w inwestycję, a w razie potrzeby minimalizuje ryzyko, poprzez redukcję agresywnych instrumentów w portfelu” - wyjaśnia Radosław Lipiński, zarządzający portfelami funduszowymi BRE Wealth Management.

Aktywne zarządzanie sprawdza się szczególnie w okresie spadków giełdowych. Na początku roku, gdy w styczniu i lutym, a później maju i czerwcu notowania WIG20 znacznie obniżyły się, zarządzający BRE Wealth Management skupił się na inwestycjach w fundusze zarabiające na spadkach cen surowców. W sierpniu Aktywny Portfel Funduszy został zabezpieczony za pomocą kontraktów terminowych, odkupionych na początku wrześniowych wzrostów. Obecnie zarządzający APF kontynuują rozpoczęte w lipcu odchodzenie od funduszy małych i średnich spółek w stronę dużych. Dzięki starannej selekcji, dokonywanej w oparciu o własne zaawansowane metody, w portfelu cały czas dominują fundusze, które w długim terminie uzyskują najlepsze wyniki.*

***

Aktywny Portfel Funduszy
umożliwia inwestowanie za pośrednictwem wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych, przy jednoczesnym aktywnym zarządzaniu. Portfel jest konstruowany i zarządzany przez ekspertów BRE Wealth Management. Produkt przygotowany jest we współpracy z AXA Życie T.U. w formie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, dzięki czemu gwarantuje odroczenie zapłaty podatku od zysków kapitałowych do momentu zakończenia inwestycji, z możliwością aktywnej alokacji środków pomiędzy wybranymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

W skład portfela mogą wchodzić jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne polskich funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, a także dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jak i lokaty bankowe oraz instrumenty pochodne ograniczające ryzyko. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy, inwestowanie w Aktywny Portfel Funduszy jest wolne od opłat manipulacyjnych. Opłaty te są naliczane jedynie w przypadku zakończenia inwestycji przed upływem 4 lat.

* Wszystkie wyniki prezentowane w informacji dotyczą okresu 18 czerwca 2008 – 13 września 2010 i są wynikami brutto, czyli nie uwzględniają opłat za zarządzanie BRE Wealth Management oraz kosztów ubezpieczenia.

Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.