Pierwszy w Polsce fundusz indeksowy na wyłączność w MultiBanku i mBanku
Copy

Kopiuj tekst

Pierwszy w Polsce fundusz indeksowy na wyłączność w MultiBanku i mBanku

Klienci detalicznego pionu BRE Banku mogą zainwestować w nowym funduszu inwestycyjnym Ipopema m-INDEKS FIO, odwzorowującym skład indeksu mWIG40. Produkt oferowany będzie na internetowych platformach sprzedaży MultiBanku i mBanku i dostępny dla 3 mln klientów.


Ipopema m-INDEKS FIO to nowy fundusz inwestycyjny, zarządzany przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Istotą funduszu jest jak najwierniejsze odwzorowanie składu indeksu mWIG40. W pierwszych sześciu miesiącach sprzedaży produktu, MultiBank i mBank będą wyłącznym dystrybutorem zewnętrznym funduszu.

W ramach przyjętej strategii, zarządzający Ipopema m-INDEKSem FIO kupuje akcje spółek w takich proporcjach, aby portfel funduszu odpowiadał w każdym dniu składowi indeksu mWIG40. Wskazuje on obiektywnie jakie akcje, kiedy i w jakiej wartości powinny wejść do portfela funduszu. Dzięki temu proces inwestycyjny nie wymaga kosztownych analiz i badania celów inwestycyjnych.

Według ekspertów Ipopema TFI, indeks mWIG40 jest wierniejszą giełdową fotografią polskiej gospodarki niż np. WIG20, gdzie ponad 40 proc. stanowią spółki z sektora finansowego, a reszta to głównie firmy paliwowo-energetyczne. mWIG40 jest też mniej podatny na spekulacyjne przepływy kapitału. Dodatkowo, w trakcie hossy pozwalał historycznie uzyskać większy zwrot niż WIG20.

Zalety funduszu Ipopema m-INDEKS FIO:
* Strategia.
Inwestorzy zyskują ekspozycję na cały rynek akcji w ramach indeksu mWIG40. Wynik funduszu zależy wyłącznie od koniunktury na rynku, a nie od trafności decyzji inwestycyjnych zarządzającego.

* Dostępność.
Minimalna kwota inwestycji w fundusz jest niska i wynosi tylko 100 PLN (jednostki klasy A). Produkt jest funduszem inwestycyjnym otwartym (FIO).

* Niskie koszty zarządzania.
Opłata za zarządzanie funduszem to 1,5% rocznie (dla jednostek klasy A, dostępnych do 100 PLN) i 0,8% rocznie (dla jednostek klasy B, dostępnych od 200 tys. PLN).

* Dywidendy dla uczestników funduszu.
Aktywa funduszu powiększane są o dywidendy otrzymywane od spółek z portfela funduszu. Jest to różnica w stosunku do innych instrumentów finansowych opartych o zmianę wartości indeksu, np. kontraktów terminowych.

* Brak opłat dystrybucyjnych dla Klientów MultiBanku i mBanku.
Klienci detalicznego pionu BRE Banku nie ponoszą żadnych opłat dystrybucyjnych w kanałach zdalnych (internet i telefon).

Obecnie MultiBank i mBank obsługują w Polsce 3 mln klientów detalicznych, 577 tys. z nich inwestuje w funduszach inwestycyjnych. Łączna wartość zgromadzonych aktywów funduszy to aktualnie 2 mld PLN.

Fundusz zarządzany przez Ipopema TFI SA dostępny będzie w MultiBanku od 1 września br. w ramach Centrum Oszczędzania oraz w usłudze Supermarket Funduszy Inwestycyjnych, oferowanej przez mBank. W ramach platform obu banków, klienci mogą zainwestować aktualnie w ponad 240 funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez 16 TFI. Platformy zintegrowane są z rachunkami ROR banków, dzięki czemu składanie zleceń odbywa się szybko i sprawnie.

- Wprowadzając akcyjny fundusz indeksowy Ipopemy, poszerzamy de facto ofertę Supermarketu Funduszu Inwestycyjnych o nową klasę funduszy. Dzięki temu na naszej platformie oferowane są zarówno fundusze lokalne, zagraniczne, jak i indeksowe - dotąd niedostępne na polskim rynku. Ponieważ nasza oferta w zakresie funduszy jest bardzo szeroka, stawiamy na jej rozwój przede wszystkim przez dodawanie produktów wyróżniających się na rynku, np. konstrukcją lub strategią - mówi Monika Chwiedziewicz, Naczelnik Wydziału Produktów Inwestycyjnych i Oszczędnościowych mBanku.

- Liczymy, że wprowadzany produkt spotka się z zainteresowaniem klientów chętnie wybierających fundusze z agresywną strategią inwestycyjną - mówi Hubert Pałgan, Dyrektor Departamentu Sprzedaży MultiBanku. - Fundusze akcyjne i hybrydowe stanowią obecnie ponad 50 proc. aktywów zainwestowanych w TFI za pośrednictwem detalicznej części BRE Banku. Dla porównania, wg danych Analiz Online, ta wartość na rynku wynosi około 30 proc.- dodaje Pałgan.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu, dostępnym na stronie internetowej.
Przeczytaj prospekt informacyjny. Spis Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz zarządzanych przez nie funduszy znajdziesz tutaj.

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi dyrektywy MiFID.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.