Wyniki finansowe Grupy BRE Banku po II kw. 2010 – konferencja