Zmiany w Zarządzie BRE Banku, Cezary Stypułkowski nowym prezesem trzeciego największego banku w Polsce