BRE Bank Hipoteczny realizuje kolejną emisję hipotecznych listów zastawnych