Pomyślne zamknięcie cyklu rozmów pomiędzy inicjatywami konsumenckimi i bankami grupy BRE