Fundament wzrostu w BRE Banku opiera się na rynkach wschodzących